ÇINAR

İbrahim ÖZGÜL

Çınar İlçe Nüfus MüdürüE-MAİL ADRESİMİZ           : nufuscinar21@hotmail.com

TLF                                       : 0412 5112407

FAX                                       : 0412 5112407


                               ÇINAR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ ESKİ HALİ                ÇINAR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ YENİ HALİ 

 


MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GEÇMİŞİ MİSYONU VE VİZYONU

I-GİRİŞ

            Kişinin doğumundan ölümüne kadar kişisel ve medeni durumu, uyruğu ve bunlarda meydana gelebilecek değişikliklere ait doğal ve hukuki olayların belirlenip saptanması, bu amaçla düzenlenmiş tutanakların kütüklere yazılması, elektronik ortamda ulusal adres veri tabanının oluşturulması, nüfus kayıtları ile adres bilgilerinin ilişkilendirilmesini sağlamaktır.

II- KURUM KURULUŞUN TARİHÇESİ

İlçemizde 1937 yılından itibaren İlçe Teşkilatı kurulmuş olup, 1974 yılına kadar Nüfus Memurluğu 1974-1985 tarihlerinde Nüfus Baş memurluğu ve 1985 tarihinden itibaren Nüfus Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir.

III- HİZMETİN KONUSU

a)İlçemizde Nüfus hizmetlerini düzgün bir biçimde yürütmek ve Aile kütüklerini tutmak.

b)Nüfus Olaylarına ilişkin tutanakların,(Doğum, Ölüm, Evlenme, Boşanma, Kayıt düzeltme, Diğer olaylar, Sosyal güvenlik, Vasiyet ) yasalara uygun biçimde aile kütüklerine işlenmesi ve her yılsonunda Özel kütük haline getirmek, bunların devamlılıklarının sağlanması ve saklanmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

c)Birime görev yükleyen çeşitli yasaları uygulamak,

ç)Kendi görev çevremizdeki nüfus olaylarını izlemek ve Aile kütüklerine geçirilmesini sağlayıcı tedbirler almak,

d)Kişisel hal olayları istatistiklerini tutmak ve belli sürelerde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne göndermek.

e)Cezai kovuşturmayı gerektiren halleri ve mutlak butlanla malul olan ya da kanuni şekillere riayet edilmeksizin yapılmış evlilikleri O yer Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmek,

 f)Resmi dairelere Nüfus Yönetmeliği esaslar çerçevesinde kayıt örnekleri veya bilgiler vermek,

g)Devletimizin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmeleri uygulamak,

h)Nüfus dairelerinin teftişine ilişkin raporları değerlendirerek gerekli işlemleri zamanında yapmak,

 Kanun Numarası  : 5490

 Kabul Tarihi  : 25.04.2006

Yayımlandığı Resmi Gazete : 29.04.2006 -  26153

 IV-ÖRGÜT YAPISI

 A- Personeli

İlçe Nüfus Müdürlüğümüzde (1) Nüfus Müdürü, (6) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, (1) Hizmetli görev yapmaktadır.

a-    1 Müdür, 8 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, 1 Hizmetli Kadrosu Mevcuttur.

b-   1 Müdür, 6 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, 1 Hizmetli Kadrosu doludur.

B-Hizmet Araç ve Gereçleri

a) Müdürlüğümüze Kaymakamlık binasının ikinci katında 3 oda tahsis edilmiş, bunlardan biri Müdür odası, diğeri Nüfus işlemleri servisi olarak kullanılmaktadır.

 Ayrıca aynı binanın 4 katında Arşiv odası mevcuttur.

  b)Müdürlüğümüze tahsis edilmiş araç bulunmamaktadır.

c)Müdürlüğümüzde 10 adet Dell Bilgisayar 10 adet HP laser Jet yazıcı mevcuttur.

 C-Hizmet Alanı

Çınar İlçe Merkezi ve köylerini kapsamaktadır. İlçe Merkezi Nüfusu 6.153 Erkek,5.884 Kadın Toplam 12.037; Köyler 27.253 erkek, 27.718 kadın toplam 54.971 olup ilçe genelinin toplam nüfusu 67.008 dir.

 V- HİZMET / YATIRIM DURUMU

 A-   Geçmiş Yıllardan Devam Edenler

 a)    Saklı nüfus, Evlenme ve kayıtsız çocuklarla ilgi çalışmalar sürekli yapılmakta

Olup bunlardan her yıl ortalama olarak 50 saklı nüfus 750 adet evlenme 1500 kayıtsız çocuğun tescili yapılmaktadır.

b)   Bu konuda Müdürlüğümüzden kaynaklanan herhangi bir gecikme yoktur.

B- 2013 yılı Programında Yer Alanlar

a)    Saklı nüfus, Evlenme ve kayıtsız çocukların kalmaması için çalışmalar devam edecektir.

b)   Elektronik Kimlik verilmesi uygulanmasına geçilmesi planlanmakta olup bu konuda Müdürlüğümüzden kaynaklanacak herhangi bir gecikmeye meydan verilmeyecektir.

 


 

İl Nüfus Müdürü

Amacımız hedef değil,gelişmeye doğru bir yolculuktur

 

                                     Semanur BAŞGÜL

                   Diyarbakır İl Nufus ve Vatandaşlık Müdürü

NÜFUS PERSONELİ ETKİNLİK VE DUYURULAR