ÇÜNGÜŞ

 

İletişim

Tel  :0412 541 28 87

Fax: 0412 541 28 87

 

 

 

 


 

 

İlçe Nüfus Müdürlüğüİlvan KIRDAĞNüfus Müdürü
Halil AKGÜMÜŞ(VHKİ)---Seyitbattal ERGİN(VHKİ)---İbrahim GÜNGÖR(Yard. Hizmetli)


 

 

 

KURULUŞUN GENEL TANITIMI:


Hukuk kuralları ile düzenlenmiş olan toplumsal yaşamda;  

Devlet ile fert arasındaki temel ilişki “vatandaşlık bağının” kurulması
 
ile gerçekleşmektedir. Devletin en önemli iki unsurundan biri olan
 
milletin ve onun en küçük hücresini oluşturan ailelerin ve bireylerinin,
 
doğumundan ölümüne kadar yaşamının her bölümünde kişisel ve medeni
 
durumunun, uyrukluluğunun ve bunlarda meydana gelebilecek değişikliklere
 
ait doğal ve hukuki olayların saptanmasıdır. Ölümünden sonra da bu
 
ilişkisi kesilmemekte ve özellikle miras hukukuna esas olmak üzere nüfus
 
kütüğündeki kayıtlar yaşamaya devam etmektedir.

Bu amaçla düzenlenmiş defter ve bilgisayar ortamında

yazılması, güncellik ve sürekliliğinin sağlanması, korunması, ülke

nüfusunun yapısını, nüfus sayısını ve hayati istatistikler ile devletin

alt yapısını oluşturan bilgileri istendiğinde, ilgililere ve resmi

kuruluşlara verilmesi, kişinin toplum içinde bireysel olarak tanınmasına

esas olan kimlik ve aile bağlarının hazırlanması nüfus hizmetlerinin

ana işlevini meydana getirmektedir.

İl Nüfus Müdürü

Amacımız hedef değil,gelişmeye doğru bir yolculuktur

 

                                     Semanur BAŞGÜL

                   Diyarbakır İl Nufus ve Vatandaşlık Müdürü

NÜFUS PERSONELİ ETKİNLİK VE DUYURULAR