HANİ

Hasan Sarı

Hani İlçe Nüfus Müdürü

 

HANİ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

   İlçemiz Çarşı, Dereli, Merkez, Zirve ve Veziri olmak üzere 5 mahalle; Gürbüz ve Kuyular olmak üzere 2 belde; Abacılar, Akçayurt, Anıl, Belen Köyüne bağlı Burak Mezrası, Çardaklı Köyüne bağlı Gaybiyan, Havdiyan ve Kanikevan Mezrası, Çukur Köyüne bağlı Aşağı Atıcı, Atıcı ve Bozok Mezrası, Gömeç Köyüne bağlı Çağıl, Gedük ve Pınar Mezrası, Kalaba Köyüne bağlı Gürbulak Mezrası, Kaledibi Köyüne bağlı Başaklı, Diktaş, Güzelce, Sarıevler, Sıraevler ve Taşburnu Mezrası, Kırım Köyüne bağlı Aka, İbrahim Evlerii Ovalı ve Özkaya Mezrası, Okur Köyüne bağlı Bafeys Mezrası, Seren Köyüne bağlı Hasanbey, Işıktan, Mazılı ve Tahirbey Mezrası, Sergen Köyüne bağlı Baziyan, Goma Salih, Goman, Karabulut, Korti, Süleymanan, Şeyhuyan ve Tilan Mezrası, Soylu, Süslü, Topçular Köyüne bağlı Damlatepe ve Uysal Mezrası, Uzunlar Köyüne bağlı Aşağı, Aşağı Mevki ve Gültepe Mezrası, Yayvan ve Yukarıturalı Köyüne bağlı Aşağıturalı, Ceviz, Çay ve Ovacık Mezrası olmak üzere 19 Köy ve 41 Mezradan oluşmaktadır.

 2012 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sitemine göre Merkezdeki nüfus dağılımı 3.966 kadın, 4.858 erkek olmak üzere toplam 8.824,  Köyler 11.978 kadın, 11.769 erkek olmak üzere toplam 23.747’dir. Merkez ve Köy Nüfus  toplamı 32.571’dir. Vatandaşlarımızın hemen hemen tümü Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine dâhil edilmiştir. 76 Nüfus Aile Kütüğü mevcut olup, Nüfusa Kayıtlı Kişi sayısı 129.908, hane sayısı 1798’dir.

 Müdürlüğümüz, Hükümet Konağının 2. katında bir servis ve bir Müdür odası iki arşiv odasından müteşekkildir. 1 Müdür ve 3 V.H.K.İ. ve 1 hizmetli olmak üzere 5 kişilik kadro ile İş ve işlemler yürütülmektedir. İş ve İşlemler günü birlik çevrimiçi sistem ile yapılmaktadır.

 Misyonumuz; Müdürlüğümüz, güler yüzlü personelleri ile Adres Kaydı yaptırmayan, Resmi Nikâh kıymayan çift, Saklı Nüfusu kalmamış bir ilçe amaçlamaktadır. 

İletişim Bilgileri:

Merkez Mahallesi, Yeni Cadde, No: 21 Hani/DİYARBAKIR

Tel: 0412 651 20 82

Fax: 0412 651 20 82

HANİ İlçe Nüfus Müdürlüğü eski hali

 

HANİ İlçe Nüfus Müdürlüğü yeni hali

 

HANİ İLÇESİNİN TARİHÇESİ, KÜLTÜR VE TURİZMİ

Hani ilçesinin bugünkü adının nereden geldiği ile ilgili bilgilerin tümü birtakım efsanelere dayanmaktadır. Bu efsanelerden en mantıklı olanı ilçenin, bu adı bölgede bulunan ve yerel dilde “yenı” olarak tabir edilen “Ayn-ı Kebir” su kaynağından aldığıdır.

Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen Hani’nin tarihteki ilk yerleşimcilerinin Subaru ahalisinden olan Hurrive Nirbiler olduğu kabul edilmiştir. Uzunca bir dönem Hurri egemenliğinde kalan bölge, yine aynı soydan gelen Mitannilerin egemenliğinde kaldıktan sonra Asurlar ve Urartuların egemenliğine girmiştir. Hani ile ilgili ilk yazılı bilgiler M.Ö. VIII. yüzyıldan kalma Asur kaynaklarında geçmektedir. Bu kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Amidi gayesi ile Urartular ve Asurlar arasındaki savaşların bir bölümü Hani bölgesinde cereyan etmiştir. O tarihten bu yana Diyarbakır şehrine egemen olan devletler Hani’ye de egemen olmuştur.

Urartulardan sonra ilçenin idaresi altına girdiği devletler sırasıyla İskitler, MedlerPersler, MakedonyalılarRomalılarSasanilerBizanslılarEmevi ve Abbasi devletleridir. 1071 Malazgirt Zaferi ile birlikte Türklerin idaresi altına girmeye başlayan bölge, bu tarihten sonra da Selçuklu , ArtukluAkkoyunlu ve Safevi egemenliğinde kalmıştır. Bölge Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail arasında 23 Ağustos 1514’te yapılan Çaldıran Savaşı’ndan sonra da Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Ancak bazı kaynaklarda şehrin 23 Ağustos 1514’te değil, 19 Eylül 1515’te alındığı belirtilmiştir.

İlçemiz 1875’te Palu’ya bağlı bir bucak iken daha sonraları Lice’ye bağlanmıştır. 1958 yılında ise Diyarbakır İline bağlanan Hani, bu tarihten itibaren ilçe statüsünü kazanmış ve bu statünün getirisi ile de birçok kamu kurum ve kuruluşunu bünyesine katarak bugün yepyeni bir kimlik kazanmıştır.

İl Nüfus Müdürü

Amacımız hedef değil,gelişmeye doğru bir yolculuktur

 

                                     Semanur BAŞGÜL

                   Diyarbakır İl Nufus ve Vatandaşlık Müdürü

NÜFUS PERSONELİ ETKİNLİK VE DUYURULAR