LİCE

Davut BOLAT

Lice İlçe Nüfus Müdür Vekili

 

LİCE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

Lice İlçe Nüfus Müdürlüğü, Hükümet Konağı binasının üçüncü katında hizmet vermektedir.

Amaç: Nüfus hizmetlerini ve bu hizmetleri yürütecek kuruluşlar ile bunların yetki görev ve sorumluluklarının arasındaki görev yetki ve ilişkilerini belli etmek, hizmetin yürütülmesinde izlenecek yöntemlerin saptanması ve uygulanmasında birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır.

Kurum Kuruluş ve Tarihçesi: İlçemizin tarihi Osmanlılardan daha önceye dayanmaktadır. Önceden ilçe merkezi Kabakaya Köyü’nde bulunmaktaydı. Köyde eski yerleşim yerinden kalma kalıntılar halen mevcuttur. İlçe 14 mahalle ve 56 köyden oluşmaktadır. İlçemize bağlı idari birimlerde toplam 204.353 kişi kayıtlıdır. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile yürürlüğe giren “Adres Kayıt Sistemi” ile yapılan çalışmalar sonucunda daimi ikamet eden İlçemiz Merkez Nüfusu 11.271 Köy Nüfusu 16.143 olup toplam 27.414 olarak tespit edilmiştir.

 Kadro ve Personel Durumu: İlçemiz Nüfus Müdürlüğü’nün 1 Müdür, 6 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Memuru 1 hizmetli olmak üzere 8 kadrosu bulunmaktadır. Bu kadrolardan 3 V.H.K.İşl kadrosu ile 1 hizmetli kadrosu doludur, müdür kadrosu ile 3. V.H.K.İşl. kadrosu boştur. Bütün iş ve işlemler 1.müdür vekili 2.V.H.K.İşl. ve 1.hizmetli  tarafından yürütülmektedir.

Hizmet Araç ve Gereçler: Hizmet binası Hükümet Konağı’nın 3. katında olup 1 Müdür odası, 1 Nüfus Kalemi ve 1 Arşivden oluşmaktadır.

İletişim:

Tel:  0412 861 26 48
Fax: 0412 861 26 48
mail:davutbolat_21@hotmail.com


        
                 
                             
Lice İlçe Nüfus Müdürlüğü Eski hali

 

Lice İlçe Nüfus Müdürlüğü yeni hali

İl Nüfus Müdürü

Amacımız hedef değil,gelişmeye doğru bir yolculuktur

 

                                     Semanur BAŞGÜL

                   Diyarbakır İl Nufus ve Vatandaşlık Müdürü

NÜFUS PERSONELİ ETKİNLİK VE DUYURULAR